Pages Navigation Menu

Mala šola zgodovine – dr. Milan Sagadin: Odmevi karolinške in otonske umetnosti v zgodnjesrednjeveškem nakitu v Sloveniji (11.12.2017 ob 18. uri)

Mala šola zgodovine – dr. Milan Sagadin: Odmevi karolinške in otonske umetnosti v zgodnjesrednjeveškem nakitu v Sloveniji (11.12.2017 ob 18. uri)

Zavod za kulturo Bled in Muzejsko društvo Bled vabita na predavanje dr. Milana Sagadina z naslovom Odmevi karolinške in otonske umetnosti v zgodnjesrednjeveškem nakitu v Sloveniji v ponedeljek, 11.12.2107 v okviru Male šole zgodovine, v hotelu Astorija ob 18. uri.

Predavanje obravnava prenos motivov iz likovne umetnosti karilinškega in otonskega obdobja na zgodnjesrednejveški nakit s slovenskega ozemlja. Posamezne spremembe v ikonografiji, ki so bile posledica širših družbenih dogajanj odmevajo tudi v motiviki keltaškega nakita. Obravnavana pa je tudi simbolika nekaterih motivov in njeno vključevanje v idejni svet zgodnjegas srednjega veka. Spomnil se bo tudi srednjevašekga nakita s Pristave na Bledu, ki s svojo motiviko odraža umetnost tistega časa.

SODELUJEMO Z

občinabled-40-60 kovinska-bled-133-60hotel-triglav-104-60zzk-109-60cut-103-60futuro-279-63 logo-radio-za-radovedne-170-60