Zgodovina Barcelone in Castellona skozi oči Godbe Gorje:

Najava v Gorjancu