Marko Vidic, urednik Razgledov muzejskega društva Bled za leto 2014, predstavlja avtorje in naslove pripsvkov

 

 

 

 

 

 

romana-kultura21.8._Marko_Vidic_razgledi