7. februarja bodo slikarji Slikarskega društva Atelje Bled v Festivalni dvorani predstavili svoja dela na temo Prešeren. Pogovor z

Anjo Tolar, Judito mandelc Kunšič in Andrejo Završnik

DS401333