Anton Zupan

Anton Zupan iz Zgornjih Gorij je samostojni podjetnik. Po poklicu je soboslikar in restavrator. Ukvarja se s kmečkim turizmom.
Zanima ga zgodovina naše bližnje okolice. V svoji zbirki ima že preko stopetdeset knjig, ki opisujejo Bled in Gorje z okolico.

ČLANKI:

PISANA LITERATURA BLEDA IN OKOLICE