Eva Štravs Podlogar

Po poklicu diplomirana ekonomistka in dolgoletna direktorica Turizma Bled, zavoda za pospeševanje turizma.
Organizacija in izvedba študijskih obiskov novinarjev sodi med osnovne dejavnosti zavoda, v želji po še večji prepoznavnosti in promociji Bleda v svetu.

ČLANKI:

BLED V OČEH SVETOVNE JAVNOSTI V LETU 2011