Jože Smole

Jože Smole je upokojeni obrtnik, po izobrazbi mojster toplotne obdelave. V prostem času je kmetovalec in gasilec. Kot gasilec je v 50 letnem delovanju v PGD Ribno opravljal odgovorne naloge v organih PGD Ribno, GZ Radovljica, GZ Bled Bohinj, GZ Slovenije in Jugoslavije in IFSO-mednarodni organizaciji za sodelovanje in organizacijo srečanj gasilcev Evrope. 24 let je bil predsednik GZ Radovljice in GZ Bled Bohinj, ter 16 let predsednik kmetijske zadruge Bled. Trenutno je poveljnik štaba CZ občine Bled. Je dobitnik najvišjega gasilskega priznanja, kipca Matevža Haceta.

ČLANKI:

GASILCI SKOZI ČAS – NASTANEK GASILSKIH DRUŠTEV PRI NAS