Osnovna privilegijska listina za Kranjsko v prevodu