mag. Monika Rogelj

Monika Roglej je zgodovinarka in muzejska svetovalka v Gorenjskem muzeju v Kranju, kjer je zaposlena. Ukvarja se z novejšo zgodovino in spremljanjem sodobnosti. Pripravlja razstave, predavanja in strokovne članke o različnih temah iz zgodovine 20. stoletja na Gorenjskem. Raziskovalno se ukvarja s socialno zgodovino, zlasti v povezavi z industrializacijo mesta Kranja in njegove širše okolice.

ČLANKI:

GRAND HOTEL TOPLICE IN NJEGOVA ZGODOVINA