V A B I L O

Sklicujem redno sejo Občnega zbora Muzejskega društva Bled v četrtek dne, 16. septembra 2021 ob 18.30 uri v zgornji dvorani Festivalne dvorane na Bledu.

  1. Otvoritev zbora in imenovanje delovnega predsedstva
  2. Sprejem dnevnega reda
  3. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora
  4. Poročilo o delu društva za leto 2020/21
  5. Imenovanje predsednika MD Bled za obdobje 2021-2025
  6. Program dela društva za leto 2021 (Vernig, Vidic, Berčon, Vidic Štekar, Tomažič)
  7. Razno

 

Po Občnem zboru bo kulturni program (presenečenje) in priložnostni prigrizek.

Udeležence prosimo, da pred vstopom v dvorano pripravite digitalna covid potrdila. Zadostuje tudi izpolnjen pogoj PCT. Hvala za razumevanje.

Vabljeni vsi člani in njihovi partnerji, vsi sponzorji, vsi donatorji dohodnine, vsi udeleženci Male šole zgodovine in vsi ljubitelji zgodovine in kulture, ki spremljate delo Muzejskega društva.

 

Bled, 9. september 2021

Predsednik:

Srečo Vernig