Spoštovani člani in članice!

Oglejmo si leto 2023. Kaj lahko pričakujemo?

  • Tiskano izdajo: Monografija Razgledi Muzejskega društva Bled 2023-13 (v maju)
  • Tiskano izdajo: Občasnik Razgledi Muzejskega društva Bled (4x – marec, junij, oktober, december)
  • Izobraževalna predavanja: Srednjeveške plemiške družine (6x pomladanski in 6x jesenski sklop)
  • Večeri z Muzejskim društvom Bled (Rečica, Hom, Blejski grad, Kranj, 4x)
  • Strokovne ekskurzije (2x, v pripravi)

Vsega tega ne bi mogli postoriti brez Občine Bled, Zavoda za kulturo Bled, Kovinske Bled in preko 250 članov MD Bled, za kar se vsem toplo zahvaljujem.

K uspešnemu delu pomaga tudi članarina. Znesek članarine v višini 15,- eur ne bi smela biti prehuda obremenitev za družinski proračun.

Članarino je mogoče nakazati:

Prejemnik: Muzejsko društvo Bled, Bodešče 12, 4260 Bled

TRR: SI 56 0700 0000 1001 809

Referenca: SI00 2023.

Članarino je mogoče plačati na predavanjih:

v torek 21. in 28. februarja 2023 pri Niki Vahtar.

Članarino je mogoče plačati preko položnice:

Položnico pošljemo na domači naslov ali jo prevzamete na predavanjih.

 

Vabljeni ste, da nas spremljate na internetni strani društva: www.mdbled.si , kjer lahko podoživite  življenje in delo društva.

Prejmite lepe pozdrave.

Bled, 20. februar 2023

Predsednik MD Bled:

Srečo Vernig