NEŽA ANDEŠKA-MERANSKA (1243-1248)
ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED – VABITA

Samo tista ljudstva, ki kujejo svoje novce, so politično samostojna. Preko novcev se zrcali njihova ekonomska, politična in kulturna samostojnost. Novci torej “govorijo”. O čem govorijo nam bo spregovoril izjemen poznavalec in zbiralec srednjeveških novcev gospod Franc Oražem, dolgoletni, zelo priljubljen župnik v Zasipu, danes v Nevljah pri Kamniku.

Zato vabimo vse ljubitelje kulture in zgodovine v Viteško dvorano na Blejskem gradu, 5. septembra 2013 ob 19. uri, kjer bomo v predavanju: Srednjeveški novci v Sloveniji doživeli urico srednjega     veka.

Gospod Oražem nam bo povedal kako so z novci povezane plemiške rodbine Speinheimi, Eppensteini, Andechs-Meranski, Bamberški, goriški grofje, češki kralj Otokar II., vojvoda Leopold VI. in oglejski, salzburški in freisinški škofje. To je pravo potovanje v srednji vek, v obdobje od 11. do 14. stoletja.

Spregovoril nam bo tudi o krajih: Leibachu, Steinu, Windischgratzu, Pettau, Rannu, Rajhenburgu, Landstrassu, Tschateschu, Heiligenkreutzu, Gutenwertu in mogoče celo o Pielsteinu, o krajih, ki se jim danes reče Ljubljana, Kamnik, Slovenj Gradec, Ptuj, Brežice, Brestanica, Kostanjevica, Čatež, Sv. križ, Otok pri Dobravi in Pilštajn.

Vprašali ga bomo o čem govorijo krščanski simboli na srednjeveškem denarju, kot so simboli križa, lilije