V A B I L O

Vse ljbitelje zgodovine in kulture vabimo v Festivalno dvorano na Bledu dne, 28. februarja 2019 ob 19. uri. Vojko Zavodnik bo predstavil svojo izjemno knjigo: Po sledeh Arnolda Riklija.

 

Vojko Zavodnik: Nekaj misli ob izdaji monografije ‘Po sledeh Arnolda Riklija’

Rikli je nedvomno eden največjih pionirjev naravnega zdravljenja. Bil je med prvimi ponudniki organiziranega zdraviliškega turizma na Bledu in tako tudi veliko pripomogel k svetovni prepoznavnosti našega kraja. In kot je leta 1976 zapisal tudi Ivo Virnik v članku ‘Špartansko življenje podjetnega Švicarja’, »je njegov delež k razvoju turističnega Bleda brez dvoma neprecenljiv, čeprav danes nemalokrat, hote ali nehote, pozabljamo na človeka, čigar osebna prizadevanja, izjemna osebna zavzetost in doslednost, da v svojih namerah uspe za vsako ceno, skorajda niso poznala meja.«

Navdušeni občudovalec in hvaležni pacient ‘sončnega zdravnika’, je leta 1891 Rikliju glasno sporočil: »Naj se Vam danes zaradi vašega zdravljenja še toliko ljudi posmehuje, toda že čez 50 let Vam bodo vsi postavljali spomenike iz kamna in brona!’ Tudi dr. Lahmann, ki se je o sončnem zdravljenju izobraževal na Bledu, je v enem svojih spisov dejal: ‘Rikliju je potrebno še za časa njegovega življenja postaviti spomenik!« Dr. med. Otterbein pa je zapisal, da si Riklijevo ime zasluži, da je z zlatimi črkami ovekovečeno v zgodovini medicine in da bo na stotine in tisoče bolnih, katerim je postopek zdravljenja, katerega temeljni kamen je postavil Rikli, vrnil življenje in zdravje, njegovo ime izgovarjalo z veliko hvaležnostjo.

Knjiga Po sledeh Arnolda Riklija bo zanimiva tako ljubiteljem kot raziskovalcem naravnega zdravljenja, zgodovinarjem, turističnim delavcem, ki bodo morda želeli tržiti Riklijevo doktrino kot tudi preprostim bralcem, ki bodo želel izvedeti, kako in na kakšen način je znal Rikli v tako nepredvidljivi drugi polovici 19. stoletja le iz narave črpati zdravilne moči in najti način ozdravitve takratnih težkih bolezni ter s tem omogočil daljše in bolj zdravo življenje skoraj slehernega obiskovalca njegovega blejskega sanatorija.

Monografija je napisana na osnovi primarnih virov, osebnih dnevnikov, družinske kronike, osebnih pisem in mnogih ostalih originalnih zapisov kot tudi izjemnih pričevanj ter ustnega izročila potomcev in prav zato odkriva veliko novih, če ne že kar revolucionarnih spoznanj in dognanj, ki bodo ne nazadnje tudi v svetovnem merilu korenito spremenila dosedanje gledanje na življenje in delo tega velikega pionirja naravnega zdravljenja.

Na dobrih 360 straneh s skoraj 650 slikovnimi prikazi  bomo Riklija spremljali vse od mladostniških dni, strogega šolanja, zgodnje poroke do selitve v avstrijski  Seebach, kjer je z bratoma odprl lastno tovarno za rdeče barvanje preje pa do prvih začetkov zdravljenja na Bledu, neustavljivega razcveta vse do dne, ko je zanj za vedno ugasnila njegova najvišja vrednota, svetloba sonca. Sledi podroben opis o tem, kaj se je z njegovo dediščino potem dogajalo v času obeh svetovnih vojn, izgradnje socializma vse do današnjih dni. V nadaljevanju bodo bralcem predstavljeni drobci mozaika njegove zapuščine ter najvažnejši dogodki, ki nam bodo še bolj približali njegove karakterne značilnosti; sledi tudi podroben seznam njegove bibliografije, vseh do sedaj odkritih napisanih del in temeljita analiza ostankov Riklijeve dediščine ter koncepta novodobnega ‘riklijanstva’ s predlogi možnega trženja njegove doktrine v konceptu bodoče turistične ponudbe kot ‘pet zvezdičnega doživetja’. Razmišljanja bodo popestrila stroga načela riklijanskega kodeksa, kratki kronološki pregled pa bo bralcem na koncu omogočil še lažji vpogled v njegova najvažnejša življenjska obdobja.

Ob 25. obletnici Riklijeve smrti je predsednik ‘Rikligruppe’, Richard Fink v takratnem uvodu zapisal: »Čeprav laik, je bil Rikli v svojih mnenjih in pogledih na vzroke bolezni, na bistvo in način zdravljenja daleč pred takratnimi zdravniki in je bil zato zaradi njihovega nerazumevanja poimenovan in preganjan kot ‘zdraviliški mazač’ in ‘heretik’. Od takrat je napredek na področju fizikalno dietetičnih zdravilnih metod vendarle prinesel dokaze za to, da je bilo vse, kar je učil Rikli, res in se je večina  njegovih napovedi tudi izpolnila.«

In kot je prišel čas, da se danes Riklijeva prizadevanja in zasluge v korist trpečega človeštva visoko cenijo širom sveta, tako bo zagotovo nastopil tudi čas, ko bo njegovo ime tudi na Bledu ponovno deležno najvišjega priznanja.

Bled 11. 2. 2019