Pogovor z avtorjem Atlasa ledinskih imen občine Bled in presednikom Muzejskega društva Bled Srečom Vernigom.

atlas