V NARAVOSLOVNEM IN MUZEJSKEM DRUŠTVU BLED TER LUR RADOVLJICA

smo pripravili prijeten jesenski sprehod z ogledom narave, obujanju zgodovine in tehnične kulture, od Krnice do Spodnje Radovne.

VIDELI BOMO ROJSTNO HIŠO PRVEGA SLOVENSKEGA GLAVARJA NA KRANJSKEM, OSTANKE FUŽIN, ELEKTRARNO IZ ZAČETKA 20. STOLETJA IN NEKOČ KRALJEVE RIBNIKE.

Vabljeni v soboto, 25. oktobra ob 9.00 uri, na parkirišče pri Krniškem mostu.

Laze, 14.10.2014

Predsednik naravoslovnega
društva Bled:

Jože Skumavec