V A B I M O –

vse člane društva, vse ljubitelje kulture, vse, ki spremljate ali sodelujete pri delu Muzejskega društva Bled, na po novoletno srečanje, ki bo v prostorih Triglavskega narodnega parka na Bledu, Ljubljanska cesta 27, v petek dne, 30 januarja 2015 ob 18. uri.

Prvi del srečanja bomo porabili za občni zbor, kjer bomo na zanimiv način pregledali delo, ki smo ga opravili v letu 2014 in povedali nekaj o programu dela za leto 2015. Ne bomo dolgi. Toliko, da si osvežimo spomin in da pogledamo kaj pravijo zvezde za tekoče leto.

Za drugi del srečanja pripravljamo presenečenje. Vabim Vas, da se za trenutek ustavimo in sprehodimo po Triglavskemu narodnemu parku, po našem slovenskem parku! Si mislimo, da že vse vemo. Veliko že, ne dvomimo, če vemo vse, je pa drugo vprašanje. Oglejmo si kratek test! Najprej poskusimo naš park nekoliko doživeti. Smo na vzhodnih Julijskih Alpah, med Sočo in Savo, tam pod Triglavom, ki so mu nekoč mogoče rekli Kronberg. Kdo ve? V parku srečamo pašne planine in grbinaste travnike, ledeniške doline in gorske vrhove, gorske trate in visokogorske macesne nad njimi, apnenčaste masive in vodo, vodo, vodo, vir našega življenja. Če rečem našega, mislim tudi na njihovega, rastlinskega in živalskega. Če je osrednja značilna žival tega prostora kranjska čebela, kdo je druga znamenita žival? Tukaj je polovička – v Sloveniji jih živi 140 vrst. Sprašujemo tudi, ali poznamo belko, barjanskega spreletavca, poljskega murna, vodnega drsalca, svizca, planinskega pupka, alpskega kozlička? Če govorimo o rožah, ali poznamo zoisovo zvončnico, julijski mak, vardjanov košutnik, lepi čeveljc, rdečo murko, mogoče travniško kozjo brado, da ne omenjam alpske možine? Julijci nas spremljajo od kamene dobe naprej, preko bronaste in železne dobe, ponujajo nam 3000 let rudarstva in nas preko zgodnjega in poznega srednjega veka pripeljejo do Triglavskega narodnega parka. Kako Triglavski narodni park »odmeva« nam bo v besedi predstavil izvrsten poznavalec parka Janez Bizjak. Popeljal nas bo v »srce« parka katerega podobe se skrivajo v odlični predstavitvi parkovnih značilnosti tik za odrom.

Tretji del srečanja je namenjen sproščenemu pogovoru; je tudi čas za izmenjavo idej, novih predlogov in iskrivih pobud; je tudi čas za skromen prigrizek in čas za topel čaj. Druženje nas plemeniti in prinaša lepe spomine. Lepi spomini in drobna zadovoljstva pa nam bogatijo dušo.

Vabljeni!

Bled, 19. januar 2015

Predsednik
Muzejskega društva Bled
Srečo Vernig