Spoštovani člani in članice in ljubitelji kulture.

Vabim Vas, da skupaj preletimo, kaj smo v letu 2014 v Muzejskem društvu Bled naredili za razvoj kulture, zgodovine in lepe besede!

 Na svojih že tradicionalnih Večerih z Muzejskim društvom Bled smo v Viteški dvorani na Blejskem gradu priredili 9 predavanj s področja zgodovine in kulture. Predavatelji in teme predavanj so predstavljeni v prilogi.

 V letu 2014 smo izdali šesto številko Razgledov v kateri posamezni avtorji pišejo o bližnji in daljni zgodovini našega prostora. Pri pisanju je s svojimi prispevki sodelovalo 15 avtorjev. Vsi avtorji in naslovi njihovih prispevkov so predstavljeni v prilogi.

 Organizirali smo dve strokovni ekskurziji. V prvi smo obiskali Iseo, Lago di Iseo, Brescio in Padovo, v drugi pa smo se z vlakom odpravili v Gorico.

 Delovanje društva gradimo na sodelovanju z drugimi društvi in muzeji, ki širijo kulturo na gorenjskem prostoru in širše. Izpostavimo lahko sodelovanje z Naravoslovnim društvom Bled, Foto klubom TNP Bled, Knjižnico A.T. Linharta Radovljica, Muzejskim društvom Jesenice, Muzeji radovljiške občine.

 Na Bledu razvijamo video in slikarsko dejavnost. Društvo je bilo pobudnik za ustanovitev slikarskega društva Atelje Bled. Na spletni strani www.mdbled.si smo objavili 2.000 fotografij in 9 filmov, ki ilustrirajo delovanje društva.

 V letu 2014 smo oblikovali dogodke, ki imajo širši pomen za gorenjski prostor. Za kulturni praznik smo organizirali pohod Po Črtomirovi poti na Ajdovski Gradec; bili smo eden od nosilnih pobudnikov za posvetitev kapele na Blejskem gradu; v Festivalni dvorani na Bledu smo septembra predstavili Razglede 2014 in v oktobru Atlas ledinskih imen občine Bled avtorja Vladimirja Siliča.

V letu 2014 smo za obveščanje javnosti izvedli preko 40 aktivnosti. Na Radiu Triglav Jesenice smo naredili preko 27 pogovorov, v Blejskih novicah smo objavili 10, v Gorjancu pa 3 objave. O delu MD Bled so pisali ali poročali še: Zavod za kulturo Bled, Gorenjski glas, Naše novice, občina Jesenice, Muzejski časopis Jesenice, Kronika.

Članom društva in ljubiteljem kulture smo poslali 35 obvestil o dogodkih in to na 200 naslovov preko elektronske pošte in na 45 naslovov po klasični pošti. Po števcu obiskov obiskuje internetni portal Muzejskega društva Bled na mesec okoli 1.000 obiskovalcev. Večje število obvestil o dogodkih je bilo objavljena tudi na www.mojaobcina.si, na www.radiotriglav.si, www.blejski-grad.si/novice.

Vseh teh aktivnosti ne bi mogli narediti brez Občine Bled, Zavoda za kulturo Bled, Cut Bled in Kovinske Bled, ob pomoči 140 članov društva, odličnih predavateljih na Večerih in ustvarjalnih piscih Razgledov, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Stopili smo v leto 2015, leto novih priložnosti. Za nadaljevanje svojega dela imamo odlično osnovo. K uspešnemu delu pomaga tudi članarina. Upam, da priložena položnica z zneskom v vrednosti 10,- eur ne bo prehuda obremenitev za družinski proračun. Želimo le krepiti kulturo tako na Bledu kot tudi v širšem prostoru in to predvsem v Vaše zadovoljstvo in zadovoljstvo vseh, ki v razvoju kulture vidijo dodano vrednost svojega vsakodnevnega življenja.

Samo, da se spomnimo naj napišem, da na osnovi sklepa Ministrstva za kulturo Muzejsko društvo Bled deluje na področju kulture v javnem interesu že od leta 2013. K delovanju društva lahko veliko pripomorete s podpisom izjave, da donirate 0,5 % dohodnine v korist društva kar Vam ne povzroča nikakršnih finančnih obveznosti.

Prejmite lepe pozdrave.

Bled, 19. januar 2015
Predsednik MD Bled:
Srečo Vernig

PS: Če je kdo članarino za leto 2015 že poravnal, smatrajte položnico za brezpredmetno. Članarino lahko plačate tudi na občnem zboru, ki bo 30. januarja 2015 ob 18. uri v TNP Bled.

RAZGLEDI 2014
1. Tone Marolt: Planinsko društvo Bled. Pozabljeni predniki (1929–1941) in nasledniki (1949)
2. Roža in Marjan Šolar: Zgodba o župniku gospodu Jakobu Sokliču
3. Vojko Zavodnik: Po Cancianovih zabrisanih sledeh do že pozabljenih podob Bleda
4. Sergej Učakar: Mini golf, zabava, šport in umetnost
5. Vladimir Silič: Vaške zgodbe
6. Vida Papler-Lampe: Načrt ureditve zelenih površin na Blejskem otoku
7. Jože Skumavec, Mitja Zupančič: Zanimive in redke rastline v naravnem okolju Bleda in Gorij
8. Milan Rejc: Šolstvo v Gorjah po letu 1945
9. Janez Premk: Kentaver lokostrelec z Brd na Bledu
10. Eva Štravs Podlogar: Bled v očeh svetovne javnosti v letu 2013
11. Marjan Zupan: Vleka ploha v Podhomu
12. Anja Bunderla: Od kod le ta piš in smeh
13. Damjan Mulej: Domoznanska bibliografija Bleda

VEČERI Z MUZEJSKIM DRUŠTVOM BLED V LETU 2014
9. januar – Mag. Tita Porenta in Alenka Černelič Krošelj: Josipina Hočevar, Radovljičanka v Krškem
6. februar – Ifigenija Simonovič: Važno je priti na grič – Življenje in delo Vitomila Zupana
6. marec – Ddr. Francka Premk: Kumranski Mrtvomorski spisi in njihova sporočila
10. april – Dr. Josef Gelmi, Janez Bizjak in Janez Fajfar: Blejski pogled na Briksen in briksenski pogled na Bled
8. maj – Janez Bizjak: Zgodovinska rudarstva v blejskem zaledju Julijskih Alp
4. september – Dr. Franci Lazarini: Zgodovina rodbine Lazarini.
2. oktober – Mag. Ivan Sivec: Rimljani na naših tleh ob 2000 letnici Emone.
6. november – Jože Hausman: Bled skozi kamero Jože Hausmana. Bližnja zgodovina Bleda.
4. december – Srečo Vernig in Sergej Ferrari: Življenje in pridige Janeza Svetokriškega.