Romana Purkart:

“Drevi ob 19h bo na Muzejskem večeru Blejskega muzejskega društva o bronasti dobi, njenih najdbah in zlatem našivku predaval dr. Peter Turk, kustos Narodnega muzeja. O svojem predavanju je povedal:”

romana-kultura8.1-napoved     

 

“Bo drevi kaj pozornosti namenjene tudi izjemnemu zlatemu našivku z Bleda?”

romana-kultura8.1-nasivek     

 

“Zgodovinske najdbe pa vedno govorijo tudi o življenju v dobi najdb. Kakšno je bilo torej življenje na območju zdajšnje Gorenjske pred 2500 leti?”

romana-najdisca     

 

“Najbolj plodna najdišča na Zgornjem Gorenjskem iz bronaste dobe so na Bledu in v zaledju Bohinja. So ta najdišča še živa?”

romana-ziveli