Muzejsko drušvo Bled organizira tečaj izdelovanja domačih filmov s programom movie maker:

bljeske novice 17_12-2014