Muzejsko društvo Bled vabi na tečaj izdelovanja domačih filmov s programom movie maker:

gorjanc december 2014