ALJAŽ POGAČNIK, umetnostni zgodovinar, bo predaval prvi sklop predavanj:

25.09.2017: Ljubezen v likovni umetnosti od antike pa do danes; Tanka meja med erotiko in pornografijo; (kiparstvo, slikarstvo)

Ljubezen oziroma odnosi med spoloma niso zapleteni samo v realnosti, ampak tudi v slikarstvu, kjer se nam razodevajo na različnih ravneh dojemanja. Gre za večni boj med vzvišeno ljubezen globokih čustev in pa mesenimi užitki. Predavanje bo osvetlilo problematiko upodobitev ljubezenskih prizorov v različnih umetnostnozgodovinskih obdobjih s primeri iz zahodne in pa tudi slovenske umetnosti od rimske antike pa do danes.

02.10. 2017: Božidar Jakac in njegov železarski cikel; (slikarstvo)

Zahodno evropski umetniki so upodabljali prizore procesov obdelovanja železa predvsem v povezavi z mitološko ali svetniško vsebino vse od 16. pa do sredine 18. stoletja, ko so slikarji obravnavan motiv začeli upodabljati kot čisto žanrski prizor. Pogoste so bile upodobitve fužin, plavžev in preostalih železarskih obratov. Gornjesavski muzej Jesenice v okviru svojih zbirk hrani tudi zelo zanimiv likovni cikel Božidarja Jakca. Večinoma gre za risbe v kredi, osredotočene na orise delavcev in ambientov jeseniške železarne, ki so nastale leta 1939. Celotna Jakčeva likovna zbirka v Gornjesavskem muzeju Jesenice z motivi železarjev in tovarniških ambientov je predvsem po obravnavani vsebini posebnost, saj je tedaj avtor upodabljal večinoma krajine in rodno Novo mesto. Z Jakčevim Jeseniškim ciklom so postale Jesenice tudi likovno prepoznaven kraj, kjer se tradicija železarjev vpleta v tankočutni svet umetnosti ter s tem daje mestu dodatno vrednost.

09.10. 2017: Vplivi briksenških rezbarskih delavnic na skupino sedečih Marij z Jezuščkom iz 2. polovice 15 stoletja na slovenskem; (kiparstvo)

Skupino sedečih Marij z Jezuščkom (vse v lesu), ki se nahajajo v Sloveniji, povezuje odmaknjenost od mehkega sloga in uveljavljanje novih realističnih form pod južno tirolskim vplivom. Tej skupini bi lahko pripadal tudi kip sedeče Marije kraljice z detetom iz Blejskega otoka (1460-1470), na kar nas usmeri že samo zgodovinsko dejstvo, da je bil Bled vrsto stoletij v posesti briksenške škofije.

16.10. 2017: Vojni plakat (1941-1945). Iz depojev Gornjesavskega muzeja Jesenice; (uporabna grafika, umetnost totalitarnih režimov 20. stoletja)

V okviru predavanja bo predstavljena bogata muzejska zbirka Vojnega plakata (1941−1945), ki jo hrani Gornjesavski muzej Jesenice. Zbirka je del sistematičnega prizadevanja muzealcev, da bi prikazali in ovrednotili vse svoje pomembnejše zbirke. Vojni plakati z ideološko propagandno vsebino, po eni strani osvetljujejo zgodovinsko ozadje nastanka posameznih zvrsti tega družbenega medija, po drugi pa razvoj, obseg, predvsem pa likovno raznovrstnost plakatov kot avtorsko oblikovanih izdelkov uporabne grafike na Gorenjskem med letoma 1941 in 1945. Snovalci plakatov so se kmalu zavedali, da morajo predstaviti glavno misel svojega naročnika jasno, prepoznavno, učinkovito, kar bodo dosegli predvsem z izvirnostjo. Plakati so še danes zasnovani tako, da nase opozorijo najprej s sliko in šele nato nekje v ozadju z besedilom, ki celotno sporočilo osmisli, ga konkretizira.