ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED –

V A B I T A

vse ljubitelje zgodovine in kulture v Viteško dvorano na Blejskem gradu na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 5. oktobra 2017 ob 18.30 uri. Dr. Andrej Šemrov nam bo predstavil: Denarništvo in denarni obtok v srednjem veku na območju današnje Slovenije.

Prostor in čas na Koroškem, Štajerskem in Kranjskem je v 12. in 13. stoletju prepleten s trgovskimi potmi. Trgovina cvete vse tja do leta 1241, do vpada Mongolov predvsem na madžarska ozemlja in tudi bližje našim krajem. Razcvet trgovine sovpada z več stoletjem miru na teh ozemljih. Seveda ni trgovine brez denarja. Kjer je denar so tudi kovnice denarja. Kjer so kovnice denarja so tudi kovni gospodje, torej tisti, ki so imeli v svojih rokah »finančno« moč.

Na ozemlju Koroške, Štajerske in Kranjske je v tem času delovalo okoli 20 kovnic. Med njimi izstopajo kovnice v Brežah, Šentvidu na Glini, Slovenj Gradcu, tudi v Kostanjevici na Krki in Kamniku. Privilegij kovanja denarjev je bil podeljen cerkveni in posvetni gospodi.

Kovno pravico so imeli salzburški  nadškofje (začenši s Konradom I 1106-1147, preko Adalberta III., Eberharda II. 1200-1246 do Friedericha II. 1270-1284) in oglejski patriarhi (začenši s Pilgrimom I. 1130-1161 preko Ulricha II. 1161-1181 do Pilgrima II. 1195-1204).

Zanimivo je, da so salzburški nadškofje kovali tudi južno od Drave, npr. na Ptuju v sodelovanju z Leopoldom VI (Bamberškim), tudi v Brežicah in Brestanici in ne samo v Brežah kjer so imeli svoje posesti, od koder izhaja splošen izraz za srednjeveški denar na Koroškem, Štajerskem in Kranjskem in tudi širše »breški fenig«.

Na današnjem slovenskem ozemlju so v tem času pretežno kovali posvetni vladarji. Spanheimi so kovali predvsem v Ljubljani in Kostanjevici od leta 1210-1269 (Berhard II., Ulrich III.), tudi v Sv. Križu, Čatežu in Brežicah, Andesch-Meranski so od leta 1180 do 1228 kovali v Kamniku  (Berthold III., Berthold IV., Heinrich IV.), od leta 1243-1348 tudi Neža (Agnes), Baberbežani so kovali predvsem na Ptuju, in Brežicah od 1222-1230 (Leopold VI.), v Kamniku od 1230-1243 (Friedrich II.) in na Otoku od 1229-1244 (Leopold VI., Friedrich II.)

Prav zanimivo bo izvedeti kaj nam imajo povedati srednjeveški novci, kje vse so jih uporabljali, kje vse so potovali in kaj je bil temelj denarništva na današnjem območju Slovenije pred 900 leti..

Lepo vabljeni!

Bled, 30. september 2017

Predsednik MD Bled: Srečo Vernig