Prijatelji kulture in lepe besede!

Ko sem zjutraj vstal, sem pogledal skozi okno in se vprašal: Kakšen razgled imam danes? Sprašujem tudi Vas: Kakšen razgled imate danes? Na Stol, na Triglav, na Debelo Peč, na Viševnik, na Črno Prst, na Vrtačo, na Krvavec? Ali se ozirate po Dolini, pogledate proti Jeseniškemu koncu,  se ozrete v smeri Bohinja? Če pa pridemo v petek, 13. oktobra 2016 ob 18.30 uri v hotel Astoria na Bledu, bomo doživeli RAZGLEDE 2017, deveti zbornik Muzejskega društva Bled v živo, kamor vas vabi Zavod za kulturo Bled in Muzejsko društvo Bled.

 

Nekaj drobcev iz prispevkov bodo predstavili letošnji avtorji Razgledov:

Srečo Vernig – PRVEMU PREDSEDNIKU MUZEJSKEGA DRUŠTVA BLED DR. BORUTU RUSU V SPOMIN

Franc Rozman – ČASTNI OBČANI OBČINE BLED DO DRUGE SVETOVNE VOJNE

Pavel JAMNIK, Janez BIZJAK, Tjaša TOLAR – SO OBMOČJE DANAŠNJE PLANINE KLEK OBISKOVALI ŽE LJUDJE V SREDNJI KAMENI DOBI (MEZOLITIKU)?

Janez Bizjak – PO SLEDEH PRVIH RUDARJEV V BLEJSKEM VISOKOGORSKEM ZALEDJU

Tone Marolt – EDEN ZADNJIH GRAJSKIH ROKODELCEV – ANTON MAROLT 1912–1998

Marko Mugerli – BLEJSKA ŽUPNIJA V SREDINI 17. STOLETJA

Jurij Dobravec – ORGLE V BLEJSKI ŽUPNIJSKI CERKVI

Vida Papler-Lampe – ZELENI PAS BLEDA

Janko Rožič – JANA AMBROŽIČ (1960–2014)

Jože Skumavec – OSEMDESET LET OD ODKRITJA GORJANSKE JAME

Miha Šimac – IZ DUNAJSKIH ARHIVOV: S TEŽAVO DO ČINA (JANEZ SOKLIČ)

Marjan Zupan, Anja Bunderla – IGRE SPOMINA

Maja Lakota – BLED V OČEH SVETOVNE JAVNOSTI V LETU 2016

Damjan Mulej – DOMOZNANSKA BIBLIOGRAFIJA BLEDA ZA LETO 2016
Kulturni program ob predstavitvi bo popestrila skupina VUČCA. Prireditev bo povezovala BARBARA BOŽIČ.
Po prireditvi bo v preddverju hotela Astoria manjša pogostitev, možno pa bo v svoj izvod Razgledov 2017 vtisniti Ex Libris.

Vabljeni!