V A B I L O

 

Zavod za kulturo Bled in Muzejsko društvo Bled vas vabi v torek, 19. septembra 2023 ob 19. uri v Festivalno dvorano na Bledu (zgornja dvorana) kjer bomo predstavili 13. številko Razgledov za leto 2023.

V nekaj besedah bodo avtorji predstavili svoje prispevke:

 • Mina Černe: Ljubezen v blejski književnosti »dolgega 19. stoletja«
 • Irena Razinger: Pozabljeni blejki – Karla in Štefka Bulovec
 • Anja Bunderla: Poslikavanje panjskih končnic
 • Vojko Zavodnik: Blejski triptih
 • Marjan Zupan: Pot na Hom
 • Pavel Jamnik: Kako je Bled skoraj izgubil svoje najpomembnejše arheološko najdišče
 • Pavel Jamnik in Matija Križnar: Kostni ostanki in sledi rovov ledenodobnega alpskega svizca v okolici Bleda
 • Nika Leben: Poslikave na blejskem gradu
 • Ferdinand Šerbelj: Blejska podružnica Sv. Andreja na Rečici
 • Janez Fajfar in Niko Mučič: Adolf Muhr – Dogovor o služnostni uporabi blejskega jezera
 • Beno Bregant: Slikar France Bregant (1924-2014)
 • Marjan Koblar: Kunščeva hiša – Bohinjska Bela 17
 • Maja Lakota: Bled v očeh svetovne javnosti 2021; Bled v očeh svetovne javnosti 2022
 • Damjan Mulej: Bibliografija Bleda za leta 2020-2022

Predstavitev bo vodila BARBARA BOŽIČ. Kulturni dogodek bodo spremljale glasbene točke.

Lep pozdrav.

Srečo Vernig