ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED –

V A B I T A

vse ljubitelje zgodovine in kulture v Viteško dvorano na Blejskem gradu na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 2. novembra 2017 ob 18.30 uri. Dr. Mateja Kos nam bo predstavila: Okus, ugled in moč – O modi in prestižu skozi stoletja.

Leta 1993 je na ljubljanski Filozofski fakulteti doktorirala iz umetnostne zgodovine. Od leta 1985 je zaposlena v Narodnem muzeju Slovenije, od leta 2010 je docentka za zgodovino uporabne umetnosti in sodobno oblikovanje na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Kot raziskovalka se je posvetila preučevanju uporabne umetnosti, zlasti uvajanju novejših naravoslovnih metod v raziskave avtorstva, provenience ter strukture materiala artefaktov. Je nosilka raziskovalnega programa Narodnega muzeja Slovenije Predmet kot reprezentanca, okus, ugled, moč – raziskave materialne kulture na Slovenskem.

Da omenimo nekaj del njenega ustvarjalnega opusa:

  • Kos, Mateja, Žvanut Maja, 1994. Ljubljanske steklarne v 16. stoletju in njihovi izdelki
  • Kos, Mateja, 2005. Beloprstena keramika na Slovenskem
  • Kos, Mateja, 2007. Steklo iz 15. in 16. stoletja
  • Horvat, Jasna, Kos, Mateja, 2011. Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije

Sprašujem se, ali je moda odločala tudi o usodi narodov? Le dva primera:

»Na Napoleonovo vabilo je Metternich odpotoval v Dresden; komaj je prispel, mu je Napoleon sporočil, da ga pričakuje v svojem glavnem stanu. Princ Berthier (Bertie), ki je vodil Metternicha skozi sprejemnice, si ni mogel kaj, da bi mu ne zašepetal: »Ne pozabite, da Evropa potrebuje miru, zlasti pa Francija, katera ga tudi hoče!« In dalje v pogovoru: »Te besede Vašega veličanstva so mi nanovo dokaz, da Vam je sporazum z Evropo nemogoč. Vsi Vaši mirovni sklepi so bili vedno samo začasna primirja, Vaša sreča in nesreča Vas vedno žene v vojsko. V tem tiči nasprotje med Vašimi željami ter željami Evrope. Veličanstvo, Vi boste pobrali rokavico, Evropa tudi, in — Evropa ne bo v boju poražena.««

Cesarjeva nova oblačila:  »Preoblečejo cesarja, se pravi slečejo. Sleparja mu po krojaški šegi popravljata ramena, gladita pleča, počepata ob njem, si ga ogledujeta od blizu in daleč. Cesar se postavi pred ogledalo. Najprej opreznost, potem pritrjevanje, ki preide v evforično, nekročeno navdušenje. Sleparja se klanja­ta, češ, sva pa res počaščena. Cesar pa stoji tam v samih gatah (ali brez) in iz začetne zbeganosti preide v veselo, zaneseno, a še zmeraj dostojanstveno zadovoljnost.«

Lepo vabljeni!

Bled, 28. oktober 2017

Predsednik MD Bled: Srečo Vernig