ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED –

V A B I T A

vse ljubitelje zgodovine in kulture v hotel Astoria na Bledu na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 7. decembra 2017 ob 18.30 uri. dr. Tomaž Nabergoj nam bo predstavil: Srednjeveške meče na območju današnje Slovenije.

 

Tomaž Nabergoj je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študiral zgodovino (samostojna smer) in arheologijo (vzporedna smer). Za obe diplomi je prejel Prešernovo nagrado, za prvo z naslovom Poskus računalniške analize tradicijskih listin briksenskega škofa Altwina, 1049–1097, za drugo pa z naslovom Arheologija in gotika. Leta 2002 je na isti fakulteti zaključil magistrski študij iz arheologije mlajših obdobij z nalogo Oboroženi stan srednjeveške družbe na Slovenskem na osnovi materialnih virov; primer: meči. Zaposlen je v Narodnem muzeju Slovenije kot kustos za arheologijo visokega in poznega srednjega veka, skrbi pa tudi za osteološki depo Arheološkega oddelka. Je v uredništvih revije slovenskih muzealcev Argo in revije Slovenskega arheološkega društva Arheo, od leta 2000 pa tudi član uredniškega odbora revije Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia, ki izhaja v Bratislavi.

Ko govorimo o mečih, srednjeveških mečih, govorimo tudi o vitezih. Nehote se vprašamo: Kakšen človek lahko nosi meč, torej orožje? Kakšen človek mora biti vitez? Preberimo kaj je dejal Tomaž Nabergoj o liku viteza v pogovoru z Suzano Golubovo:

»… Vrednote, ideali so bili tisti, ki so morali voditi viteza, če je le bil iz pravega testa. V 12., 13. stoletju so bile vera, upanje in usmiljenje bistvene vrednote, tudi pravičnost, previdnost, vzdržnost in moč. Bili pa so takšni in drugačni vitezi, nekateri so zelo spoštovali te ideale, kodekse, drugi pa ne in so celo lahko zlorabljali svojo moč. Bili so pač oboroženci in značilna podoba viteza, ki prekrši te ideale, vrednote, je roparski vitez, ki je v 19. stoletju z romantičnimi gledanji postal znan po vsej Evropi. Pri nas je najbolj znamenit roparski vitez Erazem Predjamski, ki bi ga morali imenovati Jamski, ker je bil z gradu Jama…«

Toliko o vitezih, o posameznih najdbah mečev v Sloveniji, o simboliki, ki jo prinašajo meči, od kdaj človek uporablja meč kot orožje, ali je tistega, ki je uporabljal meč spremljala tudi posebna filozofija, mogoče bogastvo; o tem pa na predavanju.

Lepo vabljeni!

 

Bled, 1. december 2017

Predsednik MD Bled: Srečo Vernig