ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED

V A B I T A

vse ljubitelje zgodovine in kulture v Festivalno dvorano, v dvorano B, na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 5. januar 2017 ob 18.30 uri. Dddr. Andrej Pleterski nam bo posredoval temo: BODEŠČE, BLED, ZGORNJA GORENJSKA V ZGODNJEM SREDNJEM VEKU – NEKATERI POUDARKI. Predavatelj je izr. prof. iz Inštituta za arheologijo ZRC SAZU. Na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predava arheologijo zgodnjega srednjega veka.

Pri svojem raziskovalnem delu na zelo inventiven način uporablja znanja iz zgodovine, arheologije in etnologije. Iz vseh teh treh področij je tudi doktoriral. V svojih razmišljanjih se opira na jezikovne, predvsem slovanske, etnološke, arheološke in seveda zgodovinske vire.

Omenim naj samo nekatera dela današnjega gosta, ki so povezana  z raziskavami na blejskem območju:

  • Župa Bled: nastanek, razvoj in prežitki (1986),
  • Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe. (2008),
  • Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas. (2010).

V soavtorstvu z Timotejem Knificem še dve zelo zanimivi deli, ki sta povezani z Bledom:

  • Staroslovanski grobišči v Spodnjih Gorjah in Zasipu (19939 in še
  • Staroslovansko grobišče Dlesc pri Bodeščah (1981).

Prav zanima nas na kakšen zanimiv način nam bo predstavil naš zgodnji srednjeveški prostor, saj je poznano, da Andrej Pleterski na skoraj neverjeten način povezuje nepovezane delce zgodovine v celoto.

 

Lepo vabljeni!

 

Bled, 1. december 2017

Predsednik MD Bled:

Srečo Vernig