Vili Vogelnik je član Foto kluba Triglavski narodni park in foto kluba Tržič. S fotografijo se je resneje začel ukvarjati leta 2003, ko se je udeležil prvega fotografskega tečaja. Stalno izpopolnjevanje, udejstvovanje na domačih in mednarodnih fotografskih natečajih in razstavljanje skupinskih fotografij mu je prineslo naziv F1 FZS. Razstavljal je na 15-ih samostojnih in 40-ih skupinskih razstavah.

Njegova predanost naravi in goram se kaže v motiviki njegove fotografije. Ker je voda zanimiv motiv za fotografe in ker je v naravi naših gora nepogrešljiv in estetski element, je pogost motiv njegove fotografije: v različnih agregatnih stanjih in s človekom, ki se ob njej, na njej in v njej športno udejstvuje.

Razstava s  svojo tematiko prispeva k ozaveščanju o pomenu čistih voda v Triglavskem narodnem parku in širše.

Kako pomebna je voda, bodo fotografu ob projekciji fotografij pomagali razjasniti najmlajši spremljevalci Loti Mušinović ter Mvili-vogelnik_vabiloaj in Jošt Soklič.

Vabljeni!