ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED – V A B I T A

vse ljubitelje zgodovine in kulture v Festivalno dvorano, v dvorano B, na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 2. februarja 2017 ob 18.30 uri. Dr. Peter Štih nam bo predstavil CARNIOLO.

Dr. Peter Štih je leta 1983 diplomiral iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1984 se je zaposlil na Oddelku za zgodovino ljubljanske Filozofske fakultete in nadaljeval s podiplomskim študijem. V letih 1990-1992 se je izpopolnjeval iz pomožnih zgodovinskih ved na Inštitutu za avstrijsko zgodovinsko raziskovanje (Institut für Österreichische Geschichtsforschung) na Dunaju. Leta 1993 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani končal doktorski študij iz zgodovine. Leta 1987 je postal asistent za zgodovino Slovencev v srednjem veku, leta 1994 docent, sedaj je redni profesor za slovensko srednjeveško zgodovino in pomožne zgodovinske vede. Predava v Ljubljani in na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, poleg tega je večkrat gostoval na različnih evropskih univerzah. Leta 2007 je bil izvoljen za izrednega in leta 2015 za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, aprila 2008 pa še za dopisnega člana Avstrijske akademije znanosti v filozofsko zgodovinskem razredu.

Droben izbor knjig:

  • — in Vasko Simoniti, Slovenska zgodovina do razsvetljenstva. Ljubljana, Celovec, [1995];
  • –, Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in na Kranjskem. Razprave Filozofske fakultete. 2. dop. izd. Ljubljana, 1997;
  • –, “Villa quae Sclavorum lingua vocatur Goriza” : študija o dveh listinah cesarja Otona III iz leta 1001 za oglejskega patriarha Johannesa in furlanskega grofa Werihena (DD. O. III. 402 in 412). Nova Gorica, 1999;
  • — in Igor Grdina. Spomin Helene Konttanne : ženski glas iz srednjega veka. Zbirka Korenine. Ljubljana, 1999;
  • –, Srednjeveške goriške študije : prispevki za zgodovino Gorice, Goriške in goriških grofov. Nova Gorica, 2002;
  • — in Vasko Simoniti, Slovenska povijest do prosvjetiteljstva. Povijesna knjižnica, 5. Nova, dop. izd. Zagreb , 2004;
  • — in Vasko Simoniti, Na stičišču svetov : slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja. Ljubljana, 2009.
  • –, The Middle Ages between the Eastern Alps and the Northern Adriatic : Select Papers on Slovene Historiography and Medieval History. Leiden, Boston, 2010.
  • –, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec, Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do začetka 21. Stoletja, Modrijan, 2016

Kaj pa Carniola? Napišem le štiri priklicne besede: zgodnjesrednjeveška slovanska kneževina, Kranj, Ljudevit Posavski, Franki. Ostalo izvemo na predavanju!!! 

 

Lepo vabljeni!

 

Bled, 28. januar 2017

Predsednik MD Bled: Srečo Vernig