Jože Skumavec

Jože Skumavec, z Zgornjih Laz, se že od mladosti ukvarja z naravo, zato si je izbral poklic gozdarja. Po planinski liniji je bil vključen v Gorsko stražo, nato v varstvo narave in v varstvo okolja. Prav v odboru za varstvo okolja je skupaj s somišljeniki preprečil zasutje Pokljuške soteska nad Galerijami. Bil je tudi soustanovitelj Društva za varstvo okolja Bled. V pokoju pa je ustanovil Naravoslovno društvo Bled kjer aktivno deluje.

ČLANKI:

ZEMLJIŠKA POSEST BLEJSKE GRAŠČINE