Dragi člani Muzejskega društva Bled!

Bliža se pomlad. Načrtujemo strokovno ekskurzijo v Celje. Obiskali bomo dva muzeja:

Muzej novejše zgodovine Celje z razstavama Pelikanov atelje in Živeti v Celju ter

Pokrajinski muzej Celje z razstavama Mesto pod mestom in Celjski grofje, nazadnje pa obiskali še Celjski grad.

Spoznali bomo zanimiv prostor in čas, ko so velikemu delu današnjega slovenskega ozemlja gospodovali mogočni Celjski, in dobili veliko iztočnic za razmislek o tem, kako bi se lahko drugače odvijala naša zgodovina, ko ne bi tako zgodaj in nesrečno izumrli …

Ekskurzija bo lep in koristen uvod v predavanja o Celjskih grofih, ki bodo v Festivalni dvorani  Bled z znanim odličnim  predavateljem Milošem Mahorčičem v šestih zaporednih torkih potem sledila od 29. marca.

ODHOD S PARKIRIŠČA OB MERCATORJU NA BLEDU ob 7.00, Z AVTOBUSNE POSTAJE V RADOVLJICI ob 7.15.

Po ogledih je predviden postanek v izbranem gostišču, PRIHOD NA BLED  do 20.00.

PRIJAVE do 14. marca 2022:  Srečo Vernig, telefon 041 767 293 ali e-naslov:

sreco.vernig@kovinska-bled.si z obvezno navedbo polnega imena, naslova bivališča in telefonske številke. Prijava velja ob  dokazilu o plačilu stroška  za prevoz v višini  12,00 €, ki ga nakažete na TRR društva SI56 0700 0000 1001 809. Na voljo je 50 mest.

Vstopnina za Muzej novejše zgodovine Celje znaša za obe razstavi 2,50 € na osebo, za Pokrajinski muzej Celje pa skupaj za dve razstavi in grad 8,00 €. Dodatno bo za vodenje po muzejih potrebno plačati še od 1,00 do 4,00 €, glede na to, koliko bo udeležencev ekskurzije. Ta strošek poravnamo na licu mesta, zato bo dobro, če imamo pri sebi drobiž.

Na pot gremo zdravi, obvezna je uporaba maske in upoštevanje higienskih ukrepov zoper Covid-19!

VABIMO VAS, DA SE NAM PRIDRUŽITE!

Verena Štekar-Vidic,

Srečo Vernig