V A B I L O

Enodnevna strokovna ekskurzija v Benečijo  v nedeljo, 13. maja 2018.

Odhod z Bleda – parkirišče pri Merkatorju ob 6.00 uri (po predhodnem dogovoru možno parkiranje pri Kovinski Bled).

Z Bleda se zapeljemo mimo Trbiža preko mejnega prehoda Predel do Mostu na Soči. Pred ogledom čas za kavo.

Most na Soči (nekdanja Sveta Lucija na Soči):

Predstavitev ene izmed treh najpomembnejših železodobnih kultur na območju današnje Slovenije, svetolucijske kulture. Pomembna tudi za povezave z Bohinjem in Bledom. Ogled muzeja in situ, urejenega v osnovni šoli. Zatem ogled starodavne cerkev sv. Mavra.

Landarska jama (ital. Grotta d`Antro):

Staro slovensko ime je svet`Ivan u čele. Dvojezična občina Podbonesec (Pulfero). Najpomembnejši kulturni in zgodovinski spomenik Beneških Slovencev. Prazgodovinsko svetišče, langobardsko in beneškoslovensko versko središče. Cerkev ob vhodu v jamo. Dostop po zelo strmih stopnicah (kot gora Atos). Več podatkov bomo dobili med vožnjo.

Izvir reke Timave pri Štivanu (ital. S.Giovanni)

Domnevni prazgodovinski obredni prostor, na katerem stoji cerkev sv. Janez Krstnika. Eden najbolj skrivnostnih naravnih posebnosti na Krasu. Izvir Timave je hkrati izliv reke Reke v Jadransko morje. V kraško podzemlje ponikne v Škocjanskih jamah. Štivan je staro slovensko ribiško pristanišče, danes pospešeno in zelo nasilno poitalijančeno z gradnjo stanovanjskih sosesk za ezule, emigrante iz Istre.

Iz Štivana zavijemo na avtocesto in po njej mimo Trsta do Bertokov pri Kopru. Tam zavijemo v dolino reke Rižane do Hrastovelj. Če bo čas (in lokalni vodič s ključem) še ogled znamenite taborske cerkve s svetovno znanimi freskami mrtvaškega plesa.

Cena strokovne ekskurzije je 28,- eur za 50 oseb ali 31,- eur za 40 oseb. Plačilo se uredi na avtobusu. V ceno je všteta vožnja z avtobusom, strokovno vodenje, vstopnina za muzej v Mostu na Soči, vstopnina za obisk Landarske jame, vstopnina v Štivanu. Kosilo ni všteto v ceno. Kosilo stane 11,5 eura.

Na strokovno ekskurzijo se lahko prijavite po e-povezavi: https://goo.gl/forms/PgGraQOrGBg4FfnA3

Bled, 25. april  2018