Prepis prevoda: Avstrijski vojvoda in kranjski gospod Albreht II. (1330–1358) potrjuje deželskim gospodom, vitezom in oprodam dežele Kranjske njihove stare pravice ter jim podeljuje nekatere nove: ” Mi, Albreht, po božji milosti vojvoda v Avstriji, na Štajerskem in Koroškem, gospod na Kranjskem, v Marki in Pordenonu, grof na Habsburgu in Kiburgu, deželni grof v Zgornji Alzaciji in grof v Pfirtu, izjavljamo in javno oznanjamo s to listino vsem zdaj živečim in tistim, ki bodo živeli v prihodnje, da so pred nas prišli naši zvesti dragi, naši deželni gospodje, vitezi in oprode iz naše dežele Kranjske in nas vneto prosili, da jim po posebni milosti pustimo nekatere stare običaje, ki jih imajo že od nekdaj, ter da jim poleg tega podelimo nekatere nove pravice glede sodstva. Mi smo zdaj uvideli njihovo resno prošnjo, in ker jo tudi nam, naši deželi in našim ljudem na Kranjskem koristno in potrebno, smo jim dali njihovo pravo v takšni obliki, kot je v nadaljevanju zapisano… ” Osnovna privilegijska listina za Kranjsko v prevodu