ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED

vabita na Večer z Muzejskim društvom Bled. O romarski poti sv. Heme po Avstrijskem Koroškem nam bo spregovoril Marjan Šolar.

Predavanje v sliki in besedi bo v četrtek, dne 10. januarja 2013 v Viteški dvorani na Blejskem gradu ob 19.30 uri.

Popotništvo in romanje se že tisoč let prepletata med seboj, pa naj si želi popotnik le očistiti dušo, narediti kak posel, torej trgovati, ali preprosto oditi »na dopust.«, sam ali z družino. Vsakdo pot doživlja na svoj način; na način kot jo vidijo njegove oči in začuti njegova duša. Ena od mnogoterih poti so tudi romarske poti sv. Heme. Po številu jih je 7, po skupni dolžini 800 km, po skupni višinski razliki 14.000 m.

Sv. Hema je živela na prelomu iz prvega v drugo tisočletje. Imela je velike posesti na Koroškem, Štajerskem in Kranjskem in se je po nesrečni smrti moža in sinov posvetila dobrodelnosti. Plemiško poreklo je ni oviralo pri spoštovanju prvobitne slovenske besede prebivalstva na Koroškem. Zgodovinski viri so različni. Vse je lahko polresnica, pol mit? Kdo ve? Še najbolje je povedal o sv. Hemi znani profesor zgodovine na Celovški univerzi gospod Rumpler, ki je dejal: »Sv. Heme se ne da nacionalno in politično geografsko točno opredeliti. Bila je svetovljanka sveta.«

Ena od sedmih poti sv. Heme se začne pri sv. Ani na Ljubelju in se konča v Krki na Koroškem. Pot poteka po kulturno, narodnostno, pokrajinsko in sakralno zanimivih krajih. Če jih omenimo samo nekaj: stari Ljubelj, Borovlje, Gosposvetsko polje (Krnski grad, vojvodski prestol, gospo Sveto). Omeniti moramo še Štalensko Goro, ki gre mimo zgodovinske Ojstrovice, se ustavi pri sv. Juriju ob Dolgem Jezeru in se preden pridemo v Krko vzpne preko Guzenberga. Cerkve in pokopališča, ki nas spremljajo ob poti nam govorijo do kam je segalo slovenstvo na Avstrijskem Koroškem in na kakšen način so se pisali posamezni slovenski priimki.

Kot je zapisal založnik v uvodu knjige Hema Krška – Njen svet in njeni sledovi: »S Hemo se človek lahko sreča v krajih prostora Alpe-Jadran na mnogotere načine – z branjem, potovanjem, pohodništvom ali z romanjem.« Mi, ljubitelji zgodovine in lepe besede, se bomo tokrat srečali s sv. Hemo preko pripovedi Marjan Šolarja, velikega ljubitelja gora in narave. Povedal nam bo, kako je on doživljal potovanje po romarski poti sv. Heme po Avstrijskem Koroškem, kaj je lepega videl in zanimivega doživel.