V A B I L O

Sklicujem redno sejo Občnega zbora Muzejskega društva Bled v ponedeljek dne, 12. decembra 2022 ob 18.30 uri v v hotelu Ribno Alpine Resort.

  1. Otvoritev zbora in imenovanje delovnega predsedstva
  2. Sprejem dnevnega reda
  3. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora
  4. Poročilo o delu društva za leto 2022
  5. Imenovanje dodatnega člana Upravnega odbora MD Bled za obdobje 2023-2025
  6. Program dela društva za leto 2023 (Vernig, Vidic, Berčon, Vidic Štekar, Tomažič)
  7. Razno

Dnevni red je objavljen na spletni strani društva www.mdbled.si Vabila pošiljamo tudi preko spletne pošte.

Vabljeni vsi člani in njihovi partnerji, vsi sponzorji, vsi donatorji dohodnine, vsi udeleženci Male šole zgodovine in vsi ljubitelji zgodovine in kulture, ki spremljate delo Muzejskega društva. Po Občnem zboru bo kulturni program (presenečenje) in priložnostni prigrizek.

 

Bled, 5. december 2022

 

Predsednik:

Srečo Vernig