V A B I L O

Sklicujem redno sejo Občnega zbora Muzejskega društva Bled v četrtek, dne 13. decembra 2018 ob 18.30 uri v zgornji sejni dvorani Festivalne dvorane na Bledu

  1. Otvoritev zbora in imenovanje delovnega predsedstva
  2. Sprejem dnevnega reda
  3. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora
  4. Poročilo o delu društva za leto 2018
  5. Dopolnitev Upravnega odbora
  6. Program dela društva za leto 2019 (Vernig, Vidic)
  7. Razn0

Po Občnem zboru bo kulturni program (presenečenje) in priložnostni prigrizek.

Vabljeni vsi člani, vsi sponzorji, vsi donatorji 0,5% dohodnine, vsi udeleženci Male šole zgodovine in vsi ljubitelji zgodovine in kulture, ki spremljate delo Muzejskega društva.

Bled, 7. december 2018

Predsednik:                                                                                   Srečo Vernig