V A B I M O

vse člane društva, vse ljubitelje kulture, in vse, ki spremljate ali sodelujete pri delu Muzejskega društva Bled, na pred novoletno srečanje, ki bo v petek dne, 27. novembra 2015 ob 18.30 uri v zgornji sobi Festivalne dvorane na Bledu.

Prvo tretjino srečanja bomo porabili za kratek občni zbor. Spomnili se bomo kaj smo naredili v letu 2015 in pogledali v nebo, da vidimo, kaj nam napovedujejo zvezde za leto 2016. Ne bomo dolgi.

Letu 2016 podajamo roko; letu, ki ustvarja prostor za nove izzive. Izvedli bomo 9 Večerov z Muzejskim društvom. Tako bomo v decembru 2016 ujeli 43. Večer. Pripravljamo nove Razglede. To je že 8. številka. Kot vsako leto bomo organizirali strokovno ekskurzijo (v pripravi). Za kulturni praznik gremo na Ajdovski Gradec. Svoje delo bogatimo s sodelovanjem s Foto klubom TNP Bled, z Naravoslovnim društvom Bled, z Muzeji radovljiške občine, s slikarskim društvom Atelje Bled, z radijem Triglav, z občino Bled, z Zavodom za kulturo Bled, in ostalimi sopotniki na poti kulture.

K uspešnemu delovanju pomaga tudi članarina, ki tudi za leto 2016 znaša le 10,- euro. Prilagamo položnico. S svojim delom želimo ustvarjati dogodke, ki bogatijo življenje, vaše in naše.

Napišem naj še, da na osnovi sklepa Ministrstva za kulturo Muzejsko društvo Bled deluje na področju kulture v javnem interesu že od leta 2013. K delovanju društva lahko veliko pripomorete s podpisom izjave, da donirate 0,5 % dohodnine v korist društva kar Vam ne povzroča nikakršnih finančnih obveznosti. Nagovorite prosim še svoje znance in prijatelje. Nekateri ste/so izjavo že podpisali. Za Vas je priložena izjava brezpredmetna.

Zbiramo tudi predloge za volitve predsednika Muzejskega društva Bled za mandatno obdobje od 2015-2018. Sedanjemu predsedniku je potekel mandat.

Nagovorite svoje prijatelje in prijateljice, da se prijavijo na novice na www.mdbled.si desno spodaj. Tako bodo iz prve roke seznanjeni skoraj z vsemi kulturnimi prireditvami v občini Bled in tudi širše. Skupaj širimo kulturo in dobro voljo in lepo besedo. Čisto preprosto. Lahko jih tudi povabite v društvo. Še malo in imeli bomo 200 članov.

Za drugi del srečanja pripravljamo kulturni program. Za dobro razpoloženje bodo poskrbeli Miran Mozetič (klarinet), Miro Albinini (harmonika) in Lojze Ropret (tekst). Vabim Vas, da se ob prijetnem razpoloženju za trenutek ustavimo in prisluhnemo zanimivemu programu.

Tretji del srečanja, ob skromnem prigrizku in toplem čaju, je namenjen sproščenemu druženju. To je čas, za pogovor, za izmenjavo misli, za iskrenje idej; je tudi čas da si zaželimo srečno leto 2016.

Bled, 20. november 2015

Predsednik

Muzejskega društva Bled

Srečo Vernig

 

V A B I L O

Sklicujem redno sejo Občnega zbora Muzejskega društva Bled, dne 27. novembra 2015 ob 18.30 uri v zgornji sejni sobi Festivalne dvorane na Bledu

  1. Otvoritev zbora in imenovanje delovnega predsedstva
  2. Sprejem dnevnega reda
  3. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora
  4. Poročilo o delu društva za leto 2015
  5. Izvolitev predsednika za obdobje 2015 do 2018
  6. Program dela društva za leto 2016 (Vernig, Vidic, Rejc)
  7. Razno

Bled, 20. november 2015

Predsednik:

Srečo Vernig