V A B I L O – Vse avtorje RAZGLEDOV 2014 vabiva na delovni sestanek v sredo, 28. maja 2014 v prostorih Restavracije Mlino na Bledu ob 19. uri.

Dnevni red:

– Pregled in predstavitev prispevkov
– Oblikovanje in lektoriranje
– Izid Razgledov 2014
– Promocijske aktivnost ob izidu Razgledov 2014

Vsi, ki imate fotografije, priporočamo, da jih prinesete s seboj. Niko bo za tisk naredil kvalitetne posnetke.

Lepe pozdrave!

Bled, 23. maja 2014

Sekcija Razgledov: Marko Vidic

Predsednik: Srečo Vernig
Vabljeni: Marjan Šolar, Damijan Mulej, Vida Papler Lampe, Marjan Zupan, Drago Bregant, Janez Premk, Anja Bunderla, Borut Rus, Janez Fajfar, Tone Marolt, Milan Rejc, Vladimir Silič, Eva Štravs Podlogar, Jože Skumavec, Janez Petkoš, Jože Smole, Marko Vidic, Srečo Vernig, Vojko Zavodnik, Niko Mučič, Sergej Učakar, Melita Vovk, Matjaž Završnik in vsi, ki jih zanima pisanje Razgledov.