V A B I L O –

Sklicujem redno sejo Občnega zbora Muzejskega društva Bled dne, 28. novembra 2013 ob 19. uri v prostorih Festivalne dvorane (mala sejna soba), Cesta svobode 11, 4260 Bled, 

  1. Otvoritev zbora in imenovanje delovnega predsedstva
  2. Sprejem dnevnega reda
  3. Pregled zapisnika zadnjega občnega zbora
  4. Poročilo o delu društva za leto 2013
  5. Program dela društva za leto 2014

        Sekcija: Razgledi

        Sekcija: Študijski izleti

        Sekcija: Večeri z MD Bled

        Sekcija: Mednarodno sodelovanje

        Sekcija: Sodelujemo z/s …

  1. Pridobivanje simpatizerjev, ki so pripravljeni nameniti ½ % dohodnine za sofinanciranje MD Bled za realizacijo programov društva
  2. Razno

Sledi prijeten zaključek ob dobri volji in kozarcu soka.

Bled, 23 novembra 2013

Podpredsednica:                                                                    Predsednik:   

Zlata Rejc                                                                              Srečo Vernig