v izdelavi!!

 

ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED – V A B I T A

vse ljubitelje kulture in zgodovine v Viteško dvorano na Blejskem gradu na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 2. aprila 2015 ob 19. uri. Dr. Matjaž Bizjak nam bo predstavil Zakupnike Kraighe na Blejskem gradu (1369-1558), Mitja Rosina pa povedal nekaj o rodovniku Kraighov in današnjih potomcih.

Zanima nas kaj se je z Blejskim gradom dogajalo v 14. In 15 stoletju. Kakšen vpliv na Bled je v tem času imelo Briksensko lastništvo? Kako so bili povezani Goriško-Tirolski grofje z Bledom? Kako so z razvojem Bleda povezani koroški deželni knezi Speinheimi? Ali je vzpon Habzburžanov vplival na zakupništvo Kraighov na Blejskem gradu?

Dr. Matjaž Bizjak je pravi sogovornik. Ukvarja se s srednjeveško zgodovino. Središče njegovih raziskav je predvsem gospodarska in posestna ureditev tega časa in s tem povezano poslovanje posameznih srednjeveških gospostev. Da omenimo samo njegove raziskave urbarjev briksenske škofije, turjaških listin, urbarja ljubljanskega kapitlja iz leta 1499, srednjeveških obračunov freisinške škofije, obračunov gospostva Škofja Loka, …

Mogoče nas popelje tudi do Šentvida ob Glini, dolgoletni prestolnici Koroške? Ali pa naravnost v proštijsko cerkev v Kraigu? Ali je grb blejskega gospostva, ki si ga lahko ogledamo v Briksnu grb družine Kraighov? Je v družbi grbov, kjer izstopa grb grofa in briksenskega škofa Christopha Andreasa von Spaura (1601-1613) z letnico 1607. To je kar 49 let po prenehanju zakupniške pogodbe Kraighov na Blejskem gradu. Torej je bil spomin še živ.

Nekaj utrinkov o družini Kraigh bomo lahko izvedeli tudi od današnji potomcev Kraighov iz Furlanije, Koroške, Slovenije, mogoče celo Zasipa pri Bledu.

Lepo vabljeni!

Bled, 27. marec 2015

Predsednik MD Bled
Srečo Vernig