V A B I L O –
Vse avtorje RAZGLEDOV 2015 vabiva na delovni sestanek v torek, 2. junija 2015 v prostorih Restavracije Mlino na Bledu ob 19. uri.
Dnevni red:

– Pregled in predstavitev prispevkov

– Zaključne aktivnosti

– Promocijske aktivnost ob izidu Razgledov 2015

– Izid Razgledov 2015

Lepe pozdrave!

Bled, 28. maj 2015

Sekcija Razgledov: Marko Vidic
Predsednik: Srečo Vernig

Vabljeni: Nuša Durjava, Sašo Gašperin, dr. Franc Rozman, Miha Šimac, Jože Kosmač, Damijan Mulej, Marjan Zupan, Drago Bregant, Janez Bizjak, Anja Bunderla, Borut Rus, Janez Fajfar, Tone Marolt, Milan Rejc, Vladimir Silič, Eva Štravs Podlogar, Marko Vidic, Srečo Vernig, Vojko Zavodnik, Niko Mučič, Sergej Učakar, Melita Vovk, Matjaž Završnik in vsi, ki jih zanima pisanje Razgledov.