ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED

V A B I T A

vse ljubitelje zgodovine in kulture v zgornjo dvorano Festivalne dvorane na Bledu na Večer z Muzejskim društvom Bled v četrtek, 6. oktobra 2022 ob 19. uri. Zgodovinar Franc Karalj  nam bo predstavil zgodbo o Frideriku Celjskemu in Veroniki Deseniški. Franc Kalj je pisec večih knjig o Celjanih in predsednik Kulturno zgodovinskega društva Žovnek Braslovče.

V svoji kjigi med drugim zapiše: »Pri grofu Frideriku II. Celjskem pa se je v žovneško-celjski družini porušil lepo urejen in uveljavljen sistem, po katerem so starši otrokom poiskali zakonske partnerje. Njegova prva žena je bila po očetovem izboru kneginja Elizabeta Frankopanska, pri drugi ženi pa se je odločil po svoji volji in svojem srcu. Zgodila se je zgodba o ljubezni, kar je bilo za takratni čas nekaj neverjetnega in po splošnih moralnih normah nekaj nedopustnega.«

Nesrečna ljubezen med Friderikom II. Celjskim in Veroniko s tragičnim koncem, sicer tudi predmet številnih literarnih del, se je zaključila s propadom žovneško-cejske plemiške družine.

Verjamemo, da bo predavatelj slikovito opisal tudi kraje, ki so neposredno povezani z zgodbo o Frideriku in Veroniki. Zanesljivo kartuzijski samostan Jurklošter, ki je Veroniki ob nevarnosti nudil zatočišče in na koncu večni počitek, ter območje gradu Ojstrica, kjer so se dogajali najokrutnejši dogodki Veronikinega življenja in tudi njena smrt.

Lepo vabljeni!

Predsednik MD Bled: Srečo Vernig