ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED – V A B I T A

vse ljubitelje kulture in zgodovine v Viteško dvorano na Blejskem gradu na Večer z Muzejskim društvom Bled, v četrtek, 6. marca 2014 ob 19. uri. Ddr. Francka Premk, filologinja, nam bo predstavila nekaj podrobnosti o Kumranskih Mrtvomorskih spisih in njihovih sporočilih.

Ddr. Francka Premk je prevajala protestantske pisce 16. stoletja v slovenski jezik. Znanje hebrejščine, stare grščine, latinščine in številnih drugih jezikov, ji še kako pomaga pri prevodih starih besedil. Le prevodi, ki temeljijo na primerjavi z izvirniki, omogočajo poglobljeno razumevanje starih spisov. Bibliografija naše predavateljice šteje preko 120 bibliografskih enot. Prvenstveno obravnava področje historičnega in primerjalnega jezikoslovja.

Zgodovina bližnjega vzhoda je še kako vplivala na današnjo Evropo. Zato poglejmo, kako bi umestili Mrtvomorske spiske v prostor in čas.

Današnje področje jugozahodnega dela Azije ob jugovzhodnem robu Sredozemskega morja zasedajo države Libanon, Sirija, Irak, Izrael, Jordan, tudi Kuvajt, nepriznana Palestina, delno Egipt. Verjetno, torej ne čisto zanesljivo, je zgodovina tega področja potekala takole:

1290-1250 pr. Kr. Mojzes vodi judovsko ljudstvo iz Egipta, domnevno

1250-1225 pr. Kr. Jozue popelje Jude v “obljubljeno deželo” Kanaan, domnevno

1030-1020 pr. Kr. Kraljestvo Izrael, 12 izraelskih plemen, po bibliji

Okoli 1000 pr. Kr. Vladanje kralja Šaula, po bibliji

1010-970 pr. Kr. Vladanje kralja Davida, domnevno

970-931 pr. Kr. Vladanje kralja Salomona, gradnja prvega templja

930-720 pr. Kr. Kraljestvo Izrael, severno kraljestvo

931-587 pr. Kr. Judovsko kraljestvo, južno kraljestvo, prvi tempelj, po bibliji

587-538 pr. Kr. Babilonsko kraljestvo. Kralj Nebukadnezer II. Uničenje templja. Izgon judov

538-332 pr. Kr. Perzijsko kraljestvo. Judje so osvobojeni. Druga gradnja templja (521-517)

332-335 pr. Kr. Aleksander Veliki osvoji Bližnji vzhod. Helenski (grški) vpliv

305-198 pr. Kr. Ptolomejci

198-141 pr. Kr. Selevkidi

141-37 pr. Kr. Makabejci ustanovijo Hasmonejsko kraljestvo

63 pr. Kr. Pompej zasede Jeruzalem

37-132 po Kr. Herodska dinastija vodi Judejo pod rimskim nadzorom

66-73 po. Kr. Prvi judovski upor in uničenje drugega templja (leta 70). Padec Masade

132-135 po Kr. Upor Bar Kokhbe

135 po Kr. Cesar Hadrijan dokončno zlomi judovski upor in poimenuje deželo Sirska Palestina

Po zbranih podatkih Željka Stanojevića v delu Kumranski spisi so mrtvomorski spiski datirani po metodi C14 med 325-1 pr.Kr., po paleografski metodi pa med poznim 2 st. do 70 po Kr.

Vabimo Vas na zanimivo predavanje.

Bled, 26. februarja 2014

Predsednik MD Bled

Srečo Vernig