Spoštovani,

prisrčno vabim na svečano akademijo ob 160 – letnici rojstva svetovnega pomembnega izumitelja srbskega rodu Mihajla Pupina, ki ima največ zaslug, da se po prvi svetovni vojni velik del zgornje Gorenjske, predvsem področje današnjih občin Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica, Bled, Gorje in Bohinj, ni priključilo Italiji. Še posebej opozarjam na predavanje zgodovinarja in univerzitetnega prof. dr. Boža Repeta, vodilnega slovenskega strokovnjaka za to predpreteklo in malo znano obdobje,

Dobrodošli!

Janez Fajfar

Župan Občine bled

in

Srečo Vernig

Predsednik Md Bled

Mihajlo Pupin_proslava_ slovenščina