SPOMLADANSKI DEL

9. JANUAR

Mag. Tita Porenta in Alenka Černelič Krošelj: Josipina Hočevar, roj. Mulej, Radovljičanka v Krškem

6. FEBRUAR

Ifigenija Simonovič: Važno je priti na grič – Življenje in delo Vitomila Zupana

6. MAREC

Dr. Francka Premk: Kumranski Mrtvomorski spisi in njihova sporočila

muzejsko1     

10. APRIL

Dr. Josef Gelmi: Življenje Nicolausa Kuzanskega. Še nepotrjeno

8. MAJ

Janez Bizjak: Zgodovinska rudarstva v blejskem zaledju Julijskih Alp

muzejsko2