Josipina Hočevar     

Mag. Tita Porenta je leta 1989 diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani iz zgodovine in etnologije. Svojo poklicno pot je začela kot profesorica zgodovine, leta 1990 pa se je zaposlila kot kustodinja za čevljarsko dediščino v Zavodu za kulturo in izobraževanje Tržič – enoti Tržiški muzej. Njeno poklicno delo je bilo v času službovanja v Tržiškem muzeju usmerjeno v zbiranje, raziskovanje in posredovanje zlasti kulturne dediščine čevljarjev rokodelcev in podjetnikov v Tržiču in v širšem slovenskem prostoru

Leta 2007 je na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani zagovarjala magistrsko nalogo z naslovom Tovarna Peko v času Petra Kozine (1903–1930), ki jo je pred časom objavila v monografiji Priložnosti in pasti slovenskega trgovca in podjetnika Petra Kozine (1876-1930), ustanovitelja tovarne čevljev PEKO v Tržiču.

Od leta 2008 je zaposlena kot kustodinja v Muzejih radovljiške občine, kjer vodi enoto Mestni muzej Radovljica.V Mestnem muzeju Radovljica se ukvarja z zbiranjem in proučevanjem premične kulturne dediščine prebivalcev na levem  bregu Save v občini Radovljica. Po letu 2008 je pripravila več razstav, med drugim razstavo o radovljiških barvarjih in o blejskem rojaku Blažu Kumerdeju.

Alenka Černelič Krošelj, profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetno diplomirana etnologinja in kulturna antropologinja, je zaposlena v Kulturnem domu Krško na delovnem mestu kustosinje enote Mestni muzej Krško in enote Galerija Krško. Med letoma 2003 in 2006 je bila kot raziskovalka zaposlena na Valvasorjevem raziskovalnem centru Krško. Od leta 2006 do 2010 je opravljala naloge višje svetovalke za kulturo, tehnično kulturo in delo z mladimi na Občini Krško. Njeno strokovno delo zajema področje raziskovanja in aplikativnih projektov na področju družboslovja in humanistike, organizacija in izvedba razstav in sodelovanje z avtorji ter organizatorji razstav. Leta 2013 je pridobila strokovni naziv višja kustodinja. Pripravlja, izvaja in vodi raznovrstne projekte tako muzejske kot aplikativne, kot kustosinja, likovna kritičarka in predavateljica na področju kulturne dediščine in turizma pa sodeluje z različnimi organizacijami, avtorji in galerijami.