Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport , Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

Bled, 18.12.2012

Predmet: Predlog za pridobitev statusa v javnem interesu
V prilogi vam dostavljamo:
– Predlog za pridobitev statusa v javnem interesu s poročilom  o delu društva za leto 2011 in 2012 s planom dela za leto 2013
– Kopijo Odločbe Upravne enote Radovljica o vpisu zakonitega zastopnika društva
– Dokazila k programu za leto 2012. Kdo jih pozna? (8x)
– Dokazilo k programu za leto 2012. Razgledi Muzejskega društva Bled
– Dokazilo k programu za leto 2012. Po poti Janeza Blesjekga. (12x)
– Dokazilo k programu za leto 2012. Potovanja z Muzejskim društvom Bled. (2x)
– Dokazilo k programu za leto 2012. Večeri z Muzejskim društvom Bled. (1x)
– Dokazilo k programu za leto 2012. Tekoče aktivnosti. (2X)
– Dokazilo k programu za leto 2012. Forogalerija. (1x)
– Dokazila k programu za leto 2011. Kdo jih pozna? (4x)
– Dokazilo k programu za leto 2011. Zbornik ob tisočletnici prve omembe gradu (9x)
– Dokazilo k programu za leto 2011. Potovanja z Muzejskim društvom Bled. (2x)
– Dokazilo k programu za leto 2011. Forogalerija. (1x)

Prejmite lepe pozdrave.
Predsednik MD Bled:
Srečo Vernig