SKLIC RAZŠIRJENE SEJE UO MUZEJSKEGA DRUŠTVA BLED

V ponedeljek, dne 17.12.2012 ob 19. uri sklicujeva razširjeno sejo UO Muzejskega društva Bled v prostorih restavracije Mlino na Bledu.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Naslednja številka Razgledov; pregled člankov in pogovor z avtorji
1. Monika Rogelj: Slovenska popevka na Bledu
2. Franci Ferjan: Stare kmetije na Bledu izginjajo (fotografije);
3. Janez Petkoš: Planinsko društvo Bled
4. Marjan Zupan: Svet razodetih in nerazodetih skrivnosti
5. Drago Bregant: Jožef Poklukar – prezrt um iz Gorij
6. Anja Bunderla: Slike iz preteklosti
7. Borut Rus: v izdelavi
8. Tone Marolt: Sokolsko društvo Bled
9. Milan Rejc: Razvoj šolstva v Gorjah, 2 del
10. Vladimir Silič: Delovanje Turističnega društva
11. Eva Štravs Podlogar in Vanja Piber: Kronika Bleda – dogodki v letu 2012
12. Odprto – Znameniti Blejci oz. častni občani
3. Plan dela za leto 2013
4. Razno

Podpredsednica:                                                                               Predsednik:
Zlata Rejc                                                                                                  Srečo Vernig

Bled, 12.12.2012

Vabljeni:
člani UO (Janez Fajfar, Mirko Vovk, Melita Vovk, Niko Mučič, France Oražem, Eva Štravs Podlogar, Rajko Bernik, Matjaž Završnik, Rus Zdravko, Sonja Koren, Zupan Marjan, Rus Borut).

Vabljeni:
vsi člani MD Bled in simpatizerji, ki jih zanima oblikovanje Razgledov in delovanje društva.