ZAVOD ZA KULTURO BLED IN MUZEJSKO DRUŠTVO BLED – V A B I T A

vse ljubitelje kulture in zgodovine v Viteško dvorano na Blejskem gradu na Večer z Muzejskim društvom Bled, v četrtek, 4. septembra 2014 ob 19. uri. Dr. Franci Lazarini, umetnostni zgodovinar in raziskovalec umetnosti dolgega 19. stoletja, nam bo predstavil Zgodovino plemiške rodbine Lazarini.

Ne dvomimo, da nam bo predavatelj povedal, da je Francesco Lazarini, sin beneškega zlatarja,  ki je v Padovi pri devetnajstih letih z odliko končal študij civilnega in cerkvenega prava, prišel na Kranjsko v 17. stoletju in da se je poročil na Orehek blizu Prestranka. Njegovi sinovi so bili leta 1687 sprejeti v kranjske deželne stanove. Tako so lahko vplivali na družbene in politične odločitve takratne države, kot se danes temu tako učeno reče.

Največji razcvet je družina dosegla v času fevdalizma. Posestva so imeli: v Ljubljani, Smledniku, Čušperku, Boštanju, na Bledu, v Krškem, Jablanici, Svečini, na Reki, v Labinu, v Gradcu in Pölsu. Po zemljiški odvezi leta 1848 se je obseg njihovih zemljišč pomembno zmanjšal. Danes sta od petih rodbin ohranjeni le čušperška in smledniška veja.

Poplemenitenje je družina prejela leta 1771 kar dokazuje originalna listina s podpisom same cesarice Marije Terezije. Kakšne zanimivosti skrivajo še številne ostale listine zvemo na samem predavanju.

Zdi se mi pomembno, da razbijamo stereotipe, ki prikazujejo naše plemiške družine bolj v slabi kot dobri luči. Menim, da moramo biti ponosni na svojo zgodovino in na svoje plemiške rodbine. Te so bile sestavni del takratne družbe in takratnega življenja.

Ne smemo tudi spregledati imenitne knjige Zgodovina rodbine Lazarini (kronika, dokumenti, genealogija, komentarji, zgodbe), ki jo je izdala radovljiška Didakta leta 2013. Pretežen del vsebine je pripravil profesor doktor Franc Lazarini (1940-1992), ki sta jo mojstrsko uredila njegova žena Evgenija in sin Franci. Čestitamo.

Vabimo Vas na zanimivo predavanje in vabimo Vas tudi, da si ogledate: www.mdbled.si

Bled, 29. avgusta 2014

Predsednik MD Bled

Srečo Vernig