2014-12-17 – Tečaj izdelovanja lastnih filmov

Moja občina 2014-12-17 Tečaj izdelovanja lastnih filmov

2014-10-10 – Slikanje z Ano Bunderla

Moja občina 2014-11-10 Slikanje z Anjo Bunderla

2014-09-25 – Z Muzejskimm društvom Bled v Gorico

Moja občina 2014-09-25 Z Muzejskim društvom Bled v Gorico

2014-08-16 – Razgledi Muzejskega društva Bled

Moja občina 2014-08-16 Razgledi Muzejskega društva Bled

2014-06-27 – Slikanje  z Anjo Bunderla

Moja občina 2014-06-27 Slikanje z Anjo Bunderla

2014-03-03 – Kumranski spisi na gradu

Moja občina 2014-03-03 Kumranski spisi na gradu

2014-02-02 – Muzejski večeri Muzejskega društva Bled

Moja občina 2014-02-02 Muzejski večeri Muzejskega društva Bled